szerda, február 28, 2007

Jel

Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32

Jézustól jelt kért a csodaváró tömeg. Azonban Jézus maga a Jel, ezért másra nincs szűkség. Őt kell keresni, rá kell figyelni. Mi milyen lelkülettel és hozzáállással keressük Jézust?

hétfő, február 26, 2007

A Miatyánk

A nagyböjti időszak egyik kiemelt gyakorlata az imádság. Az olvasmányok erre irányítják rá a figyelmünket.
Az Ószövetségi olvasmányban Izaiás próféta Isten hozzánk intézett üzenetét az esőhöz és a hóhoz hasonlítja, amely termékennyé teszi a földet. Ugyanígy Isten szava, jóra ösztönző sugallata a lélek talajában elvégzi a munkáját, és imádságban, jócselekedetben Istenhez tér vissza.
Isten nagy ajándéka, hogy Jézus a Miatyánkban megtanított bennünket imádkozni.............tovább itt

A pápa találkozója a papsággal

A Szentatya február 22-én délelőtt talákozott a római papsággal az Áldások termében. "Örülök, hogy egy nagy egyházmegye püspöke vagyok, vigasztaló számomra ilyen sok papot látni" -mondtaBenedek pápa a találkozón, majd válaszolt az ifjúsági lelkipásztorkodás, a szentélyek jelentősége, az egyházi mozgalmak, valamint az egyházművészet mint az evangelizálás eszköze témákbana papság által feltett kérdésekre.... Forrás: http://www.magyarkurir.hu/pview.php?id=14997

Jócselekedet

Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
A nagyböjti szent idő egyik erény gyakorlata a jócselekedet. A mai evangéliumi részlet, amely az utolsó itéletről szól erőteljesebben rátereli a figyelmünket. Jézus azonositja magát az éhezővel, a szegénnyel, a körülöttünk élővel. Ez egyben lehetőség is. Isten keresésünkben nem kell messze mennünk. Elég szétnéznünk a saját portánkon.

vasárnap, február 25, 2007

Feliratkozás

Feliratkozási lehetőségek az általam szerkesztett anyagok frissítéseire.
Válaszd ki a neked megfelelőt

A Miatyánk Kifejtése

Isten nagy ajándéka, hogy Jézus a Miatyánkban megtanított bennünket imádkozni.(Mt 6,7-15) Érdekes, hogy Jézus az apostoloknak azt mondja: „Ti így imádkozzatok.” Vagyis kiemeli, hogy Isten Fiaként, Ő másként szólítja Atyának az Istent, mint mi emberek. Fentről jövő tanításként, helyes mederbe tereli a mi sokszor annyira gyarló imánkat. Mintegy tükröt tart elénk, hogy megvizsgáljuk, mi hogyan és milyen lelkülettel imádkozunk. Még ha másként, is mint az Úr Jézus, de Isten gyermekeiként, mi is atyának szólíthatjuk Istent. Assisi szent Ferenc egy magyarázatot irt a Miatyánk szövegéhez. Ha nem is származik minden sorában Ferenctől ez az imádság, mégis az övé, hiszen maga alakította ki, és gyakran imádkozta a zsolozsmában, ahogy a Dicséretek minden imaórára jegyzete tanúsítja... Tovább itt olvashatod

szombat, február 24, 2007

Szent Mátyás apostol

ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
Az apostoli közösség, Júdás helyett sorshúzással választotta megy Mátyást. Igy keresték azt, hogy mi Isten akarata. Mátyás be is váltotta, a hozzá fűzött reményeket, mert Isten választottja volt.
Mi szoktuk-e keresni Isten akaratát. S, hogyha igen, milyen módon?

péntek, február 23, 2007

Ima

"Legyél csendben, és tudd, hogy én vagyok Isten.
Legyél csendben, és tudd, hogy én vagyok.
Legyél csendben, és tudd.
Legyél csendben.
Legyél."
Richard Rorh, Minden egybetartozik

Lelkipásztori anyagok

Erre a cimre rákattintva lelkipásztori anyagokat találsz, ami folyamatosan bővülni fog. Eddig a szentségekről tettem fel bevezetőt, a keresztségről, valamint néhány elmélkedést.Sőt e-mailban is megkaphatod a felkerülő újdonságokat. Jó böngészést, és lelki épülést kivánok a nagyböjtre.:-)

Nagyböjt 1. vasárnap

Mi emberek nem tudunk egyformán odafigyelni egyszerre több dologra. Van amit fontosabbnak tartunk, mást elhanyagolunk. Épp ezért, évről- évre az Egyház a Nagyböjti szentidővel rá akarja irányítani figyelműnket az áldozat fontosságára. Már az Ó-szövetség embere is ismerte az áldozat fontosságát. Ennek nagyon szép leírását találjuk a mai első olvasmányban, Mózes könyvéből. Az Egyiptomból való szabadulás emlékére a vallásos izraelita tizedet adott Istennek a föld terméséből.
Az Úr Jézus mielőtt meghozta élete nagy áldozatát a pusztába vonult, ahol negyven napig böjtölt és imádkozott.......... tovább a cimen

A böjt

Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Az Ó-szövetséggel szemben Jézus megújult lelkületet és hozzállást hozott. Ezt kinálja fel nekünk is. A nagyböjt legyen a megújult hozzáállás ideje.

csütörtök, február 22, 2007

Szent Péter Székfoglalása

A püspöki szék a tanitói hatalom jele. Az Egyház, már a korai időktől kezdve megülte szent Péter apostol székfogallásának ünepét. Ez a Rómával való egységünk kifejezése is. Ma szent Péterrel valljuk "te vagy Krisztus az élő Isten Fia."

szerda, február 21, 2007

Hamvazószerda

Hamvazószerda
A hamu szó hallatán sokféle kép idéződik fel bennünk. Rögtön magunk előtt látjuk ezt a por-szerű, szürke anyagot, amely igen könnyű. Tudjuk, hogy az égés végterméke, szén, fa, papír mara-déka. Így mindig kapcsolatban van a tűzzel. Ha valami teljesen leég, azt mondjuk, hogy porrá...

Ez csak rövid összefogaló. Bovebben a honlapon, a cimen

kedd, február 20, 2007

Az Erények Üdvözlése

(SALUTATIO VIRTUTUM, ErÜdv)

Celanói Tamás is említi e mű címét (2Cel 189), melynek műfaja a „lauda”, a dicséret. Ez a lovagi költészettel és a liturgia nyelvével egyaránt rokon.

1 Üdvözlégy Bölcsesség Királyné, tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent tiszta egyszerűséggel egyetemben.
Tovább: Itt olvashatod

Ferenc együgyűsége

,Ignorans sum et idiota,,

Az egyszerűség mint a tudás és bölcsesség forrása Assisi Szent Ferencnél
Tovább:...Forrás:http://www.vigilia.hu/2005/10/freyer.htm

Isten Országa

Sir 2,1-11; Zs 36; Mk 9,30-37

Jézus megfeddi a versengő apostolokat és egy gyereket állít példaképként eléjük. "Ilyeneké a Mennyek Országa."
Isten Országa építésében kizárólag az alázatban, a szolgálatban és a kicsinnyé levevésben versenghetünk. Abban viszont kell is.

vasárnap, február 18, 2007

Szeressétek ellenségeiteket!

Szeressétek ellenségeiteket! Szeretni az ellenséget nem lehetetlen, azt jelenti, hogy ellenállunk a gonosznak a jóval, mert egyedül a szeretet és jóság tud szembenézni a világon az erőszakkal és az igazságtalansággal.... Forrás: http://www.magyarkurir.hu/pview.php?id=14897/

Nagyböjt

Nagyböjti elmélkedés: készüljünk együtt a nagyböjti szentidőre.
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/nagybojt_hu.swf


szombat, február 17, 2007

A hit

Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
"A hit....meggyőződés arról, amit nem látunk." Még akkor is-, vagy leginkább akkor, amikor felhőből érkezik a szózat: "Ez az én szeretett Fiam őt hallgassátok."

péntek, február 16, 2007

7. évközi vasárnap

7. évközi vasárnap
Az ismerős közmondás szerint, ki mint él úgy ítél. Az ellenség szó hallatára mindenki, a maga módján reagál. Van, aki rögtön a támadásra gondol, és ökölbe szorult kézzel, villámgyorsan lehetőségek sorozatán gondolkodik, hogy mit is lehetne tenni. Másnak a védekezés jut eszébe, vagy az okos... Ez csak rövid összefogalója a frissitésnek. Bovebben a honlapon, a cimen ... Forrás: http://feeds.feedburner.com/~r/bojtemihaly/~3/91200220/7evkc.htm

csütörtök, február 15, 2007

Isten Terve

Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
Szegény Péter korholásban részesült:, mert emberi módon gondolkodott, és nem Isten tervei szerint.
Még ő is? S, hát mi, akkor mit szóljunk? Rólunk mit mond az Úr?
Hát igen nem elég csak az emberi szint, az emberség. Ez nélkülözhetetlen, de még tovább is van.... Isten tervei szerint.

szerda, február 14, 2007

Pápa nagyböjti üzenete

Benedek pápa nagyböjti üzenete
Kedves Testvéreim! Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak. ( Jn 19,37) Ez a bibliai mondat vezeti nagyböjti gondolatainkat ebben az évben. A nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy megtanuljunk megállni, elidőzni Máriával és Jánossal, a szeretett tanítvánnyal amellett, aki a kereszten feláldozta életét az egész emberiségért.(1) Most, a bűnbánat és az ima idején tekintsünk tehát élőbb részvétellel a keresztre feszített Krisztusra, aki a kálvárián meghalva teljesen kinyilatkoztatta számunkra Isten szeretetét. A Deus caritas est enciklikámban a szeretet témáját vizsgáltam. Két alapvető formáját emeltem ki: az agapét és az ... Forrás: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=730

Szent Cirill és Metód

Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, egyházszervezők, Európa védőszentjei Az apostoli testvérpárról méltán mondja a szentmise kezdőéneke: Ezek a szent férfiak, akik Isten barátai lettek, és Isten igazságának hirdetése által szereztek dicsőséget maguknak. Tesszalonikában születtek 827...

Ez csak rövid összefogalója a frissitésnek. Bovebben a honlapon, a fenti cimen

kedd, február 13, 2007

Statisztika

17 millióval nőtt a katolikusok száma egy év alatt A Vatikánban február 12-én mutatták be a sajtónak a 2007. évi Pápai Évkönyvet, mely tartalmazza az egyház legfrissebb, 2005. december 31-i állapotokat rögzítő statisztikai adatait....
Forrás: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=729

Ki a csoda a szerzetes? pályázat

A brassói ferences rendház pályázatot hirdet középiskolás tanulók számára: Ki a csoda a szerzetes(nő)? A pályázat célja: a szerzetesi életforma megismerése. Terjedelme, külső formája: tovább...
Bővebben: http://www.ofm.ro/index.php?q=node/166

hétfő, február 12, 2007

6. évközi kedd

A Teremtés könyvéből a vízözön történetét olvastuk. Istent emberi tulajdonsággal ruházza fel a szerző: Nagy volt az emberek gonoszsága ezért Isten bánkódott amiatt, hogy embert teremtett a földön. Noé azonban kegyelmet talált az Úr előtt.
Isten „bánkódása” – jelzi, hogy Ő nem közömbös az emberiség iránt. És bármennyire is elhatalmasodott a bűn, mégis Isten Noéban igaz emberre talált. Tény, hogy Noé igaz volta eltörpül az emberiség bűnössége mellett, Isten mégis őt, és az általa épített bárkát használta fel az emberiség megmentésére.
Valójában a Szentírásban gyakran ismétlődő motívumról van szó. Mind az Ó-szövetségben, mind az Újszövetségben gyakran találkozunk olyan eseménnyel, amikor Isten egész kis, jelentéktelennek látszó dolgot használ fel arra, hogy megmutassa irgalmát és szeretetét. Ilyen esemény volt Isten népének a kiválasztása, a Vörös tengeren való át-vonulás, a próféták tevékenysége. Az Új –szövetségben pedig maga az Úr Jézus születése, tevékenysége és csodái. Az ember pedig újra és újra hasonló módon hitetlenkedve, bizalmatlanul közeledett Istenhez.
Erre jó példa a mai evangéliumi esemény is.
Jézus rápirít az apostolokra. „Még mindig érzéketlen a szívetek?” Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és teljesen ez a tény foglalta le a figyelmüket. Jézus ott van velük a bár-kába, de ők azzal foglalkoznak, hogy mi az, amiben hiányt szenvednek. Pedig már sokszór látták Jézust csodát tenni. Ilyen volt a kenyérszaporítás is, amikor megtapasztalhat-ták, hogy Isten milyen bőkezű övéivel szemben, hogy nincs szűksége rendkívüli dolgok-ra, ahhoz, hogy kinyilvánítsa hatalmát és jóindulatát.
Az Egyház történelmében is hányszor fordult elő, hogy kis és jelentéktelennek látszó dolgok, események nőttek naggyá és tették nyilvánvalóvá, Isten működését övéi körében. Ilyenek például a szerzetesrendek születése, szentek élete és tevékenysége.
Mindez az életünkben is ismétlődő valóság.
Meg kellene tanulnunk a hit szemével látni életünk eseményeit, a történéseket, a jelenték-telennek tűnő dolgokat is értékelve. A kis apró dolgok, mint a mindennapi imádság, a szeretet cselekedetei, áldozatvállalásunk bármennyire is jelentéktelennek tűnne, Isten kegyelmi áldásával bő termést hoznak.

Felnőtt Kereszténységünk

Ma délelőtt a Szent Ferenc Alapitvány szovátai otthonában, a nevelőknek
tartottam továbbképző félét. Ennek kapcsán azon (is) gondolkodom, hogy mi is az amiben megfogaható a felnőtt kereszténységünk.
Abban amit teszünk? Ahogyan tesszük? Amik vagyunk, vagy ahogyan vagyunk?
Hát igen ez egy halom kérdés. Az mindenképp egy lehetséges válasz (féle), hogy jó hogy vannak olyanok, akik hajlandók valamit mozditani és mozdulni Isten Országa érdekében.
Talán ez a kovász, a mustármag, a szőlővessző.

szombat, február 10, 2007

6. évközi vasárnap

Személyiségünk legmélyébe, sejtjeinkbe íródott a boldogság utáni vágy. Erre irányul nagyon sok erőfeszítésünk, keresésünk. Vannak, akik megelégszenek a kézzelfoghatóval, nem jutnak tovább a felszínnél, és nem érdekli őket a valóság mélyebb arculata. A keresztény ember azonban...

(Ez csak rövid összefogalója a frissitésnek. Bovebben a honlapon, a cimre kattintva)

Szent Skolasztika

Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10

Isten a bűnbeesés pillanatában sem mondott le az emberről. megígérte a Megváltót. Jézusban teljesedett az isteni ígéret. Bőségben táplálja azokat, akik hozzá mennek.
A szentek példája mutatja, hogy az Istennel egyesült élet lehetséges . Szent Skolasztika, szent Benedek ikertestvére volt.


péntek, február 09, 2007

Betegek XV. világnapja

XVI. Benedek pápa üzenete a betegek XV. világnapjára Kedves Testvéreim! 2007. február 11-én, amikor az Egyház ünnepi liturgiával emlékezik meg a lourdes-i Szűzanyáról, a koreai Szöulban rendezik meg a betegek XV. világnapjának központi eseményeit. Összejövetelek, konferenciák, liturgikus alkalmak, pasztorális találkozók lesznek, amelyeken részt vesznek a koreai egyház képviselői, egészségügyi dolgozók, betegek és családtagjaik. Az Egyház a szenvedőkre tekint, és felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegekre, akik között a betegség végső fázisában sokan közel vannak a halálhoz.... Forrás: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=725

Újdonságok

Kattints: http://www.google.com/reader/shared/13963859406902799932 Vagy iratkozz fel: http://www.google.com/reader/public/atom/user/13963859406902799932/state/com.google/broadcast

--
fr Mihaly

Sebzettségünk

Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37

Az Ó-szövetségi olvasmány a bűnbeesés történetéről szól. Jézus az evangéliumban gyógyít. Ezzel mintegy igazolja, hogy azért jött, hogy sebzett emberi természetünk gyógyítója legyen. Neki van hatalma arra, hogy a bűn okozta sebeket begyógyítsa.

szerda, február 07, 2007

Az Élet

Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23

"Megalkotta az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett."
Isten nem csak fizikai életet, hanem lelki életet is adott. Szentírási szóhasználattal ennek központja a szív. "Belülről, az emberek szívéből ered minden", a jó is és a rossz is. Tölünk függ, hogy mit részesítünk előnyben.

kedd, február 06, 2007

Keresztelő Szent Péter

Keresztelő szent Péter és társai, a legnagyobb áldozatot, a
vértanúságot is vállalták az evangélium terjedéséért.
Mi milyen áldozatot vállalunk az evangélium érdekében? Végül is az
áldozatvállalásunk jelzi, hogy mennyire tartjuk értéknek az örömhirt.

hétfő, február 05, 2007

A Világi Hivők

A világi hivőnek "nincs joga önmagába zárkózni, lelkileg elkülönülve a közösségtől, hanem inkább folytonos érintkezésben kell élnie a többiekkel, a testvériség aktív indítása révén, örömben a mindenkivel azonos méltóság fölött, és azzal a szándékkal, hogy a többiekkel együtt örökségbe kapott mérhetetlen kincset gyümölcsöztesse. II János Pál, Christi Fidelis Laici, 52 oldal


SZENT ÁGOTA

Mk 6,53-56
"Jézus átkeltek a tavon, és Genezáret földjére jutottak és kikötöttek. De mihelyt kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték őt."
Az emberek rögtön felismerték Jézust. Szent Ágota vértanú az életét adta Jézusért, mert felismerte, hogy érdemes ezt megtennie.
Mi felismerjük-e Jézus közeledését? Nehogy mi magunk takarjuk el őt, saját magunk- és mások elől.

vasárnap, február 04, 2007

Balázs Áldás

Jóleső meglepetés volt, hogy mind a tegnap, mind a mai nap a mise végi
Balázs áldásra milyen sokan felsorakoztak.
Örvendtem annak az összeszedettségnek és áhítatnak, amellyel a hívek az
áldást fogadták. Nagy a természetfeletti éhség a lelkekben. Vajjon
megtalálják-e, azt amit keresnek?

5. évközi vasárnap C év

A szentirási szakaszokban három személy, boldog megrendüléséről olvasunk.

Izaiás próféta látomásban megpillantotta a háromszor szent Istent.

Szent Pál visszemlékezik arra, hogy titokzatos módon neki is megjelent a Feltámadott Krisztus.

Szent Péter a csodálatos halfogáskor élte át azt, hogy Jézusban közel van hozzá az Isten.
A mély megrendülés mellett, mindhárom tapasztalatban közös, hogy érdemtelennek érzik magukat arra a kegyelemre, amelyet kaptak, Isten mégis küldetést adott nekik.

Izaiás próféta a Kr.e-i VIII században élt. Gyakran feljárt a templomba imádkozni. Egy nap rendkívüli és szokatlan élményben volt része. Nagy fényességet látott, és ebben Istent vélte felfedezni, miközben éneket hallott: „Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Isten szentsége, nem csak azt jelenti, hogy a bűn legkisebb árnyéka is messze áll tőle, hanem minden és mindenki fölött áll. Minden szépet és jót elmondhatunk róla, és akkor sem mondtunk semmit. Egyedül ő tudja önmagát megismertetni, amikor és ahogyan akarja. Izaiásnak megmutatta magát, a próféta pedig fájdalmasan felismerte önmaga és népe bűnösségét. Isten mégis kiválasztotta és küldetést adott neki.

Hasonló élményben volt része szent Pálnak. A feltámadott Krisztus többeknek is megjelent, közöttük személyesen szent Pál apostolnak. Ez a tapasztalat pedig életre szólónak bizonyult. Ebből fakadt az apostoli küldetése, pedig elvetéltnek, a legkisebbnek érezte magát az apostolok között.

Csodálatos halfogás

Az evangéliumi esemény a csodálatos halfogásról szólt. Péter és társai egész éjszaka hiába fáradoztak, semmit sem fogtak. Jézus szavára mégis kivetették a hálót, pedig tapasztalt halászok voltak. Annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Szent Péter igy kiáltott fel: „menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok” Jézus válasza: „Ne félj! Ezen túl emberhalász leszel.” Nagyon is emberi, és ismerős tapasztalatokról hallottunk. Gondolom, már mindegyikünkkel előfordult, hogy valamit lehetetlennek találtunk, és Isten kegyelme mégis ránk pirított.

Hányszor tűnt már úgy, hogy hiába imádkoztunk, és amikor abba hagytuk volna meglepetésként tapasztaltuk Isten leleményességét.

Van egy kis, érdekes történet, amelyben arról van szó, hogy egy ember azt álmodta, hogy bement a magkereskedésbe. A kiszolgáló egy angyal volt. Mit árulnak itt? Mindent. Akkor kérem szépen a háborúk végét, az ellenségek kibékülését, a szeretet végleges és minden feletti győzelmét. Egy pillant, ön félreértett valamit, nem gyümölcsöket árulunk, itt kizárólag, csak mag kapható.” Jézus jelenléte az életünkben a legfontosabb mag, ami kicsírázásra vár, azért, hogy gyümölcsöket teremjünk . Gyakran megáll életünk csónakja mellett és biztat: evezz a mélyre, vesd ki a hálót, folytasd az imát, a becsületes munkát, a küzdelmet azokért, akiket szeretsz. Hogyha, nem erre a biztató hangra hallgatunk, hanem, engedünk a bennünk felbukkanó visszahúzó gondolatokra arra, hogy nem érdemes, túl gyengék-, bűnösök vagyunk, akkor könnyen magunkra maradhatunk. Egyetlen és legfontosabb választ, imát kellene megtanulnunk, amit szent Péter mondott ki, nem kizárólag a maga nevében: A te szavadra Uram. Mondjuk mi is ezt: nem a magam véleményére, nem emberi okosságra hallgatva, minden kísértés ellenére, a Te szavadra Uram.

szombat, február 03, 2007

első levél


Ezzel a levéllel akarom kipróbálni, hogy működik-e a blog úgy, hogy e-mailban küldöm el az irást.
Gondoltam ezt is megnézem. Tetszik ez az újabb lehetőség. :-)

Kedvenc Linkek

Ezzel a levéllel a kedvenc linkeket töltöttem fel. Bárki válogathat közülök. Ha neked is megtetszik valamelyik irj, hogy miért találtad jónak.