péntek, november 30, 2007

Befejezés

A lelkigyakorlat befejező elmélkedése a főbünök megváltásáról szólt. Valójában egy meseszerű irás, amit én is úgy találtam, és nagyon kifejezőnek gondolom. Igy kezdődik: "Amikor Jézus megszületett, az emberiség kilenc nagy bûne is tudomást szerzett a Megváltó születésérõl. (Kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torokosság, harag, restség, félelem, hazugság.)A hír döbbenetet váltott ki, amelyet két érzés kísért. Egyrészt vágyat ébresztett bennük, de ugyanakkor félelmet is. Megváltó! Ez veszélye is lehet, mert előfordulhat, hogy majd kigyomlálja õket, kihúzza alóluk a talajt, és így értelmét veszíti a létük Mi lesz velük? Elmeneküljenek? De hová? Vagy inkább õk is a gyermek elé járuljanak, számukra is lenne mondanivalója, üzenete?"...................
Hogyha érdekel, hogy mi történt a főbűnökkel irj és elküldöm. :-)

csütörtök, november 29, 2007

Még mindig Szentkút

A tegnap délután a nyugat európai ferences tartományfőnökök tették tiszteletüket Szentkúton. Meglepődtem, hogy milyen sokan vannak. Na jó, nem tömegről van szó, de valami 19-et mondtak, gondolom közöttük voltak a forditok, titkárok is. A mi provinciálisunk Leó testvér is közöttük volt, jó volt találkozni velük és a 3 noviciusunkkal. Külömben szép rendben folyik a lelkigyakorlat, ma épp a hivatás kegyelméért adunk hálát és egy természet járást javasoltam, amelyben szemlélhetjük a teremtette világot és benne saját magunkat.

szerda, november 28, 2007

Lelkigyakorlat


Egy csipetnyi izelitő a lelkigyakorlatból. Ma délelőtt többek között szent Ferenc erényein gondolkodunk, és hasonlók elsajátitásáért imádkozunk:
Buzgóság -
Caritas Christi urget nos - 2 Kor 5,14Szent Ferenc “különös buzgalommal kereste a magányos helyeket, és minden földi gondtól mentesen huzamosabb időt töltött ott Krisztus sebeiben. Legbiztosabb kikötője az imádság volt. Imádsága nem volt rövid lélegzetű, hanem ellenkezőleg, hosszú és buzgósággal és szelíd alázattal teljes”. 1 Cel 27Mert ülve és állva, bent és kint, munka és pihenés közben annyira átadta magát az imádságnak, hogy úgy látszott, miszerint nemcsak szívét és testét, hanem minden ügyét és idejét is annak szentelte.”
Leg. Mai. 10,1

Pearfectae Caritatis 2 - A (szerzetes) intézmények segítsék elô, hogy tagjaik megfelelô ismereteket szerezhessenek az emberek és korunk állapotáról és az Egyház szükségleteirôl, hogy a hit fényénél bölcs ítéletet alkotva a világ mai helyzetérôl és apostoli buzgóságtól hevítve jobban tudjanak segíteni az embereknek.

hétfő, november 26, 2007

Szentkút

Mátraverebély-Szentkúton, lelkigyakorlatos környezetben töltöm ezt a hetet. Nyolc ferences testvérnek tartok lelkigyakorlatot. Ideális környezet, csend vesz körül. Ma délelőtt megtörtént a bevezetés, majd lassan tovább lépegetünk. Időközben azt látom, hogy a blogomon a linkek téves cimre mutatnak. Úgy tünik valamiféle támadás érte. Megpróbálom kijavitani a hibát. Remelem csak átmeneti dolog, mert elég kellemetlen. Talán egy ideig ne kattintsatok a linkekre - ez egy anti reklám. :-(

hétfő, november 19, 2007

Szent Erzsébet

XVI. Benedek pápa Erdő Péter bíboroshoz írt levelét, melyben a Szentatya Szent Erzsébet életművét méltatja születésének nyolcszázadik évfordulóján. >>>>> tovább

szombat, november 17, 2007

33 Évközi Vasárnap

A világ végének gondolata a történelem folyamán sokszor ejtette rémületbe az embereket. Sőt olyanok is akadtak szép számmal, akik ennek bekövetkezésének a pontos idejét is tudni vélték. Miután pedig nem következett be, tovább kellet tolni a meghirdetett időt. >>>>> tovább

csütörtök, november 15, 2007

Assisi Kongresszus-Képekben

A folyamatos képzés moderátorainak, Assisiben tartott kongresszusának képes bemutatója, swf formátumban, itt megtekinthető . Enterrel, vagy rákatintással vihető tovább a kép.
Vetitésre alkalmas formátumban innen tölthető le (pps)

szerda, november 14, 2007

Assisi-Összefoglaló

A folyamat, aminek részesévé lettem belülről alakított, az egész személyemet érintette és nem csupán elméleti képzés volt. Ennek kapcsán értettem meg, hogy a folyamatos képzés nem kizárólag ismeretgyarapítást jelent, nem egy anyag elsajátítása, hanem maga az élet alakit és az élet számára alakulunk. Ez maga Isten tevékenysége az életünkben, személyes és közösségi üdvösségünk története, amelynek munkatársaivá kell lennünk. >>>> tovább

kedd, november 13, 2007

Szent Didák

Szent Didák, ferences szent ünnepén, az apostolok versengéséről olvasunk az evangéliumi szakaszban. Versengés támadt az apostolok között, hogy ki a nagyobb közülük.” Úgy tűnik az apostolokat sem kímélte meg az emberi hiúság, amikor azt méregetjük, hogy ki a nagyobb, ki a meghatározóbb, vagy rangosabb. >>>>>> tovább

vasárnap, november 11, 2007

Évközi 32. vasárnap

A mai vasárnap olvasmányai az örök életbe vetett hitre terelik a figyelmünket.A Makkabeusok könyve, amelyből az Ó-szövetségi olvasmányt olvastuk a Krisztus születése előtti II. század, lelki és vallási életét tükrözi. Ekkorra már határozottan megfogalmazódik az örök életbe vetett hit.A pogány uralkodó elfogott és hitükért kivégeztetett hét testvért, anyjukkal együtt. Mindegyik fiú a kivégzés előtt megvallja az örök életbe vetett hitét. Érdemes felidéznünk, hogy mit is mondanak. >>>>> tovább

péntek, november 09, 2007

Lateráni Bazilika

Ma van a bazilika felszentelésének az ünnepe. Október 13-án több órán át kedvemre bolyonghattam a pápa széktemplomában. Ugyanis az Antoniánum, ahol elszállásoltak bennünket az úton túl, egy ki utcában van (via Merualana) Szokásosan nagy tömeg tolongott a templomban, de amikor már fárasztott, akkor beültem az egyik mellék kápolnába. Oda csak a tömeg morajlása jutott el. Igaz összerezzentem én is, meg a ferences atya is, amikor váratlanul átment a kápolnán és egy kis ajtón eltűnt. Biztosan gyóntató volt, mert itt a ferencesek főállásban gyóntatnak. Külön vizsgát kell tennie annak, akit itt gyóntatással bíznak meg. Nem először jártam itt. Máskor mindig többen voltunk és hamar végig rohantuk a templomot. Most így egyedül sajátosabb volt, másabb élmény. Lassan, minden sietség nélkül nézhegethettem a rengeteg, csodálatos festményt. Megbámultam a pápai oltárt. Meg-meg álltam az apostolok és evangelisták szobra előtt a fő hajóban. Végre láthattam Róma imádkozó arcát is,vagy az is lehet, hogy az én hozzzállásom volt más, esetleg a kettő együtt. A Laterán előtt, benéztem a Szent Lépcső templomba is. A hagyomány szerint itt őrzik Pilátus lépcsőjét, amelyen Jézus állt. Sokan araszoltak térden állva felfele. Fent a kápolnában pedig mise volt. A lateráni látogatás után a jeruzsálemi szent Kereszt templomot is sikerült megnéznem. Eredetileg a Santa Maria Maggioret kerestem, de csak idáig jutottam. Később láttam, hogy a Merulana utca végében van. Akkor már nem volt időm keresni, mert nagyon eltelt az idő és vissza kellett érnem ebédre , délután pedig indultunk Assisibe.

csütörtök, november 08, 2007

Boldog Scotus János

A skóciai Duns-ban született 1265. év vége felé és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. 1291. március 17-én szentelték pappá. Az akadémiai fokozatokat a párizsi Sorbonne-on szerezte, professzor volt a Cambridge-i, Oxford-i, Párizsi, valamint kölni egyetemeken. Az Assziszibeli szegényke igazi fiaként gondosan kutatta az isteni kinyilatkoztatást, számos filozófiai és teológiai művet írt. Meggyőződéses védelmezője volt a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása dogmájának, valamint a római pápa tekintélyének. Mivel 1303. június 23-án, a francia király IV. Fülöp (a Szép) VIII. Bonifác pápa ellen írt libellusát nem volt hajlandó aláírni, Párizsból száműzték. Kölnben tanító tevékenysége teljében érte a korai halál 1308. november 8-án. A szentség hírét, amellyel a jeles teológust körülvették már életében rendkívüli keresztény erényei miatt korán kiérdemelte nem csupán a Szeráfi rend berkeiben, hanem Kölnben is, Németországban, ahová eltemették, valamint az olaszországi Nolaban is. A nyilvános tiszteletét II. János Pál pápa 1991. július 6-án jóváhagyta, majd 1993. március 20-án a vatikáni Bazilikában történt az ünnepélyes boldoggá nyilvánítás.

kedd, november 06, 2007

Isten Országa

Jézus a mai evangéliumban, szokása szerint példabeszédben szól az Isten országáról.
Egy alkalommal vendégségben volt. Valaki így kiáltott fel: ,,Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában!'' Ez adott alkalmat arra, hogy elmondja az Isten országa olyan, mint amikor valaki vendégséget rendez és meghívja azokat, akiket szívesen lát asztalánál. >>>>> tovább

vasárnap, november 04, 2007

Évközi 31. vasárnap

A vasárnapi evangélium találkozás történet, amelynek a szinhelye Jerikó. Ez az ősrégi város a szentírásban, az evangéliumokban is több helyen szerepel. Mint nagyváros egyrészt a jómódúak városa, másrészt a kiszolgáltatottak gyűjtőhelye: pl. Bartimeus a vak koldus. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó út mentén verték meg a rablók azt, akit felpártolt az irgalmas szamaritánus. Zakeus a mai evangélium főszereplője is itt lakik. >>>> tovább

csütörtök, november 01, 2007

Záró üzenet

Követni az Evangéliumot
A folyamatos képzés moderátorai a napokban, Assisiben gyűltünk össze a II nemzetközi kongresszusra. A rend minden entitásából érkeztünk, és már kezdettől fogva újra megízleltük egy olyan testvériség örömét és szépségét, amely képes minden fajt, nyelvet és kultúrát átölelni. Ezek a napok, amelyek tiszta és örömteli légkörben teltek, mindenekelőtt számunkra is folyamatos képzési alkalom volt, amely abban segített, hogy javítsunk a testvéri kapcsolataink minőségén, hogy értékeljük a közösségi életterv fontosságát, hogy ráirányítsuk a figyelmünket a személyes fejlődés szükségességére, hogy az életünk jelszerűvé váljon önmagunk számára, testvéreink számára, és mindazok számára, akikkel a mindennapi szolgálatunkban találkozunk. >>>>>> tovább