kedd, április 17, 2012

Ferences félóra 55Húsvét,
Jézus teste a San Damianoi kereszten,
Galli Cantu,
100 éve született P. Gurzó Anaklét OFM

Tanitói feladat

Ma elkezdődik a szent Antal kilenced, a felkészülés szent Antal ünnepére.
Szent Bonaventura tanúsága szerint szent Antal olyan volt, mint a világító fáklya, mint a gyertyatartóra helyezett gyertya. Világosságot gyújtott mindenki lelkébe, aki csak hallgatta. Lélekbemarkoló szavai kibékítették a gyűlölködőket. Prédikációi hatására sok bűnös megtért, a hívők pedig megerősödtek vallásosságukban.
A hivatalos igehirdetés a papok feladata, a papoknak azonban gondosan kell figyelniük arra, hogy a világi hívek betöltsék az Egyházban, a hívek közösségében azt a feladatot, amit Istentől kaptak, amely hivatásuk. II. Vatikáni zsinat: „A papok szívesen hallgassák meg a világiakat, testvéri megértéssel vegyék figyelembe kívánságaikat, ismerjék el a különféle szakterületeken tapasztalatukat és illetékességüket, hogy így, velük együtt képesek legyenek fölismerni az idők jeleit”

kedd, április 03, 2012