péntek, július 26, 2013

Szent Anna és JoakimA szent hagyomány úgy tartja, hogy a Boldogságos Szűzanya szülei szent Anna és Joakim volt. Van is Jeruzsálemben egy templom, amelyet szent Anna tiszteletére emeltek a keresztesek. A hagyomány szerint azon a helyen állott az Úr Jézus nagyszüleinek a háza.
            A mai ünnepet a kapcsolat ünnepének is nevezhetnénk, amikor arról elmélkedünk, hogy milyen is lehetett a Szűzanya kapcsolata az ő szüleivel, vagy az Úr Jézus kapcsolata a nagyszüleivel és fordítva. Ennek a mintája, ahogyan maga Isten közeledik az emberhez.
            A Kivonulás könyvében ezt olvassuk:  az Úr úgy beszélt Mózessel szemtől szembe, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni.” Tehát itt nem hűvös egyezkedésről van szó, nem is távolságtartó udvariaskodásról, hanem Isten és Mózes között baráti párbeszéd folyt. Egy ilyen beszélgetésben már nem csak a kimondott szavak számítanak, hanem a mozdulatok, a gesztusok, a nézés stb. Mózes ilyen légkörben vitte Isten elé népe sorsát, így esdekelt irgalomért és kapta meg a tíz parancsot.
            Isten irántunk való szeretetének a jele, hogy Jézus Krisztusban, még szorosabb kapcsolatot keresett velünk, emberekkel. Ez kezdődött el, amikor Joakimot és szent Annát megajándékozta Máriával. Ez folytatódott a Szűzanyával, aki a kimondott igen szavával vállalta, hogy Isten Fiának az édesanyja legyen. Ez lett megfoghatóvá Jézus Krisztusnak üdvösségszerző művében.
            Ennek tükre a mai evangéliumi részlet is. „A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.” Az Úr Jézus boldognak nevezi azokat, akik láthatták őt, akik hallhatták a tanítását. Jézus kortársai kiváltságosak voltak, mert személyes kapcsolatba kerülhettek  Jézussal.
A kegyelem világában nekünk is megadja ezt a lehetőséget. Nekünk is baráti kapcsolatot kínál, azt akarja, hogy szoros szálak fűzzenek hozzá és egymáshoz. Ehhez nekünk is olyan bizalmasan kell közelednünk hozzá, ahogyan Mózes közeledett Istenhez, ahogyan a tanítványok fordultak Jézushoz. Erre jó lehetőség az imádság, a szentmise, szentáldozás. Így lesz az életünk olyan alkalmas szántóföld, amelyben gyökeret verhet és termést hozhat Jézus kegyelme és tanítása. Innen erőt meríthetünk, hogy az egymáshoz való viszonyunk is építő jellegű legyen, és mindannyiunk életében megvalósuljon Isten velünk kapcsolatos terve és szándéka, ahogyan szent Annában is megvalósult.

kedd, július 23, 2013