szombat, március 31, 2007

Virágvasárnap

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes kapuja. Egy olyan nap, amelynek üzenetében és hangulatában az öröm és a fájdalom egyaránt jelen van.

Predikáció itt.

A Szentlélek Hét Ajándéka

Bemutató a Szentlélek hét ajándékáról. Hasznos anyag bérmálásra. Egy olasz honlapon találtam. Átdolgozott fordítás. Letölthető innen.

Feszültség

Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
A napi evangélium nagyszerűen érzékelteti, hogy a húsvéti események előtt miként növekszik Jézus körül a feszültség. "Megegyeztek, hogy megölik őt." Közeledik a Nagyhét, Húsvét ünnepe. Ezen keresztül mi is bevonódunk ennek a sodrásába. Feltéve, hogy részt vállalunk abból, ami értünk (is) történt és történik.

péntek, március 30, 2007

Tettek

Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42

Nagyon praktikus Jézus megközelítése: „higgyetek a tetteknek.” Nem ideológiáról, nem tanítási rendszerről van szó, hanem tettekről. Ennél többet már Ő sem nyújthat nekünk, hisz a tettek a legbeszédesebbek.

csütörtök, március 29, 2007

Élő Krisztus

Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59

Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Az élő Krisztussal való találkozás mindig kihívás. Ez nem korszak kérdése. Lehetett a történelmi Jézus ideje, a középkor, vagy akár a mi időnk, a lehetőség és kihívás ugyanaz. Ki lehet kerülni, le lehet tagadni, kérdőre lehet vonni, mindez a tényen nem változtat: Krisztus él. „Mielőtt Ábrahám lett volna én vagyok

szerda, március 28, 2007

Tanítványság

Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán a tanítványaim.
Nem elég csak elméletileg ismerni, meghallgatni a Krisztusról szóló tanítást, hanem meg kell maradni, és ki kell tartani abban, ami róla szól. A tanítványság, a gyakorlaton dől el. Az igazság kötelez!!

kedd, március 27, 2007

Felnézni

Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Az élet egyik jellemző kísérő jelensége a változás. Valamilyen fokban mindenkit foglalkoztat a változás vágya. Azért, hogy külső körülményeinket, lehetőségeinket megváltoztassuk néha komoly erőfeszítésekre, áldozatokra is képesek vagyunk. Azonban az is tapasztalatunk, hogy nem elégséges kizárólag csak a külső változással, változtatással foglalkoznunk.....>>> tovább

hétfő, március 26, 2007

Gyümölcsoltó

Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk Megtestesülésének hírüladása, egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma, hogy Szűz Mária, Jézus édesanyjává lett. Mária ünnepként tartjuk számon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a hírüladás rejtett eseményével kezdődött el......tovább itt

péntek, március 23, 2007

Megismerni

Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30

Jézus öntudatosan megvallja, hogy ismeri Istent: „mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”
Így bennünket is elvezethet Isten ismeretére, és benne jobban megismerhetjük önmagunkat, valamint embertársainkat. Itt a lehetőség.

csütörtök, március 22, 2007

Dicsőség

Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30

Szokatlanul húsba vágóak Jézus szavai a napi evangéliumi részben: „Tudom, hogy nincs meg bennetek Isten szeretete….Hogyan hihetnének ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik.” Be kell látnom, zavar, ha emberektől nem kapom meg az elismerést, azt gondolván, hogy pedig én mindent megtettem. De vajon ebben a mindenben benne van-e Isten dicsőségének a keresése? Mert, ha ezért nem kapnám meg az emberektől „elvárt” dicsőséget, akkor minden rendben. Ezek alapján, amin el kell gondolkodnom az, hogy indulásból milyen dicsőséget keresek, és utána jön a többi…

szerda, március 21, 2007

Naphimnusz

Ferenc e legnépszerűbb és legismertebb művének keletkezését a Perugiai Legenda meséli el minden részletével együtt (43.44.51.100 fejezetekben). Az utolsó két strófa kivételével 1225 áprilisában született..... tovább itt

Az Atya akarata

Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Az Atya akaratának keresése Jézus számára létfontosságú volt. „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” Mi keressük-e Isten akaratát? És, ha igen miként? Hogyha nem, miért nem?

hétfő, március 19, 2007

Szent József

2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

„Háza Urául rendelte őt, és egész háza népének fejedelméül.”
Szent József egyik legfontosabb erénye az Istenre figyelés volt. Ez mindannyiunknak felkinált lehetőség, mert ez nem kiváltság, hanem feladat.


péntek, március 16, 2007

Nagyböjt 4. vasárnapja

Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

Az aki úgy találja, hogy eljátszotta az életét és kiégett, kiút nélkül a semmibe mered, lehetetlennek tartja, hogy számára olyan lehetőség nyíljon, hogy olyan ünnep érkezzen, amely élete útját a halálból, az életre fordítja.
Aki viszont igaznak, jónak tartja önmagát, az elhatárolja magát azoktól, akiknek életmódja kétes. Lehetetlennek tartja, hogy velük közösön ünnepeljen, semmilyen szempontból nem vállal közösséget azokkal, akiket bűnösnek kiáltott ki.
A nagyböjt 4. vasárnapjának evangéliumi részlete e kétféle típusról szól, egy atyáról, és két egymástól merőben különböző fiáról, akiknek ünnepet rendez.............tovább

Főparancs

Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34

Arra a kérdésre, hogy melyik a legfőbb parancs Jézus azzal válaszol, hogy "Szeresd Istent... és felebarátodat." Az evangéliumban szereplő írástudó, aki ezt elfogadta dicséretben részesült: "Nem jársz messze Isten országától." Így aki nem ez szerint él, az mesze jár Isten országától.

csütörtök, március 15, 2007

Forradalom

Az Úr Jézus ereje teljében, tudatosan áldozta magát értünk, a mi lelki szabadságunkért. Ma, amikor a forradalmi ifjúságot és a szabadságot ünnepeljük, úgy gondolom, hogy emlékeznünk kell erre a legnagyobb forradalmi tettre is. Ennél meghatározóbb forradalom nem volt a történelem folyamán, aminek "jó - és szent gyümölcseit" naponta élvezhetjük. Arra a Jézustól ajándékozott szabadságra gondolok, amely nélkül minden más szabadság csak rabszolgaság lesz. Más forradalmak vívmányai gyakran kétes értékűek - is lehetnek. Jézus forradalma, és annak "eredménye" mindig egyértelmű - és ez a m e g v á l t á s.

szerda, március 14, 2007

Lépteim

MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19

"Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram,

A gonosz ne uralkodjék rajtam."
Tetszik a zsoltárosnak ez az imádsága. Istent kéri arra, hogy rendezze a lépteket az Ő törvényei szerint. Biztosan megtapasztalta, a "föld gravitációs erejét", hogy mennyire könnyen lendülhet " a láb... - az élet..." nem kívánt irányba. Szent Pál is panaszkodott erre: "Nem azt teszem, amit akarok, hanem amit nem akarok." Így a legbiztosabb, ha Isten segítségét kérjük abban, hogy "a gonosz ne uralkodjon", hanem a jó győzzön bennünk, és közöttünk.

kedd, március 13, 2007

A Leó testvérnek adott cédula


A Leó testvérnek adott cédulát a szent Ferenc Bazilikában őrzik az ereklyék kápolnájában. Erről az írásról Celánói Tamás is hírt ad a 2 Cel. 49-ben.
Ez egy kis pergamen, amelyet Leó testvér összehajtogatva őrzött haláláig (1271) Szent Ferenc ezt az írást valószínűleg 1224 szeptemberében jegyezte le..... folytatás

hétfő, március 12, 2007

Nagyböjt 3. hete Kedd

Az evangéliumi rész a megbocsátás lelkületéről és mércéjéről szól. Szent Péter azzal a kérdéssel fordult Jézushoz, hogy hányszor kell megbocsátania az ellene vétőnek. Az apostol a megbocsátás határát keresi az emberek között ..... tovább itt.Félelem és Szeretet

"A lélek rendje mindig ugyanaz marad. Vagy félelem, vagy szeretet. Vagy illuzió, vagy szeretet. Vagy önvédelem, vagy szeretet. A vallás mindig a szeretetről szól." Richard Rohr: Minden egybe tartozik" 115 oldal.
Azon gondolkodom, hogy ez a dolgok tulzott leegyszerűsitése, vagy valóban igy van? Igazat kell adnom, mert a vallás nem lehet félelem, illuzió, vagy önvédelem. Csak a szeretetről szólhat.

Szabadság

2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Názáret lakói meg akartak szabadulni Jézustól. Azt gondolták, hogyha a városon kívülre hurcolják, letaszíthatják a szakadékba és így kizárhatják az életükből. Meglepő, hogy Jézus milyen könnyűszerrel „áthaladt közöttük, és eltávozott” Nem erőltette magát rá a honfitársaira. Szabadon hagyta őket. Milyen kár, hogy nem tudtak élni a szabadságukkal. És mi?

szombat, március 10, 2007

Nagyböjt 3. vasárnapja

Hogyha valakit meg szeretnénk ismerni, az a legjobb, hogyha őt magát kérjük meg, hogy beszéljen magáról. Ha egy idegen kopog be hozzánk, előbb bemutatkozik és elmondja, hogy mit akar. Különben nem biztos, hogy bebocsátást nyer. Az égő csipkebokorban valahogy hasonló módon mutatkozik be Isten, Mózesnek.... folytatás itt

Hazavár

Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
A tékozló fiú példabeszéde, Isten irántunk való szeretetének és irgalmának szép példázata. Az a tény, hogy Isten haza vár indítson bennünket is a tékozló fiúhoz hasonló jóelhatározásra: "felkelek és Atyámhoz megyek"

péntek, március 09, 2007

Megbecsülés

Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
"A példabeszédbeli szőlősgazda igy gondolkodott: "Fiamat csak megbecsülik" Hát nem becsülték meg, és kidobták a szőlőből. ..Igen Jézus elszenvedte és elszenvedi, hogy az emberek nem becsülték, és nem becsülik meg. Értem is elszenvedi, abban a reményben, hogy hátha én megbecsülöm.

csütörtök, március 08, 2007

Életútak

Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
A mai olvasmányok két életútat tárnak elénk. (Nyilván az egyszerűsités a taniói célzat miatta van.)
Egyik a javakban, földi dolgokban és célokban bizó, másik az Istenre hagyatkozó ember életútja. Legfőként a megérkezés miatt nem mindegy az úton eltöltött idő, odafigyelés, életvitel. "Van Mózesük, és vannak prófétáik" Tehát nem mondhatjuk, hogy nem tudtuk...

szerda, március 07, 2007

Helyek

Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Jakab és János apostol szeretnének előkelő helyet biztositani maguknak Jézus országában. Ez ad alkalmat Jézusnak, hogy elmondja, hogy követői nem számithatnak sima utra, és ehhez nem is kapcsolódik földi jutalom. Sőt a saját példájára hivatkozva, nem az uralkodás az elérendő cél, hanem a szolgálat."Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért."

kedd, március 06, 2007

Motiváció

Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
A jócselekedeteink ösztönzője, nem lehet kizárólag emberi tekintet: "azért teszik, hogy lássák őket az emberek." A helyes motiváció Isten és a lelki értékek. A növekedést itt épp az adja, hogy kicsivé tudunk lenni. "Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája." Ez az evangélium logikája, ami a világ szemében logikátlan.

hétfő, március 05, 2007

Látás

"Ha az érzékelés kapuit megtisztitanánk, mindent úgy látnánk, ahogy van." (William Blake, Minden Egybe Tartozik, Richard Rorh könyvéből) Valóban, nagyon igaznak találom. Erre lenne szükség (-em), mindent úgy látni ahogy van. Ime megoldás is kinálkozik hozzá. Megtisztitani az érzékelés kapuit. A mai evangéliumhoz is kapcsolódik - "..amilyen mértékkel..."

Mérték

Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,3

Jézus bőkezűségre, nagylelkűségre hiv bennünket. Logikusnak tünik, mégsem könnyű követelmény: "amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek vissza nektek is" Lehet fenyegetés is, de lehet igéret is. Kinek-kinek a mértéke szerint.


vasárnap, március 04, 2007

Ajánlom

A vasárnap délutáni tevés-vevés közben (ez aktiv pihenés akar lenni:-) egy kérés szaladt be hozzám, e-mailban: "Van egy új honlap, ami azoknak készült akik érdeklődnek a Szent József otthon iránt és esetleg segiteni szeretnének rajta, nem reklámoznád egy kicsit a linket a honlapodon? :-)))" Ime megteszem. Több oka is van.1. A Szent Ferenc alapitvány munkatársai ferences alapon "rokonaink". 2. Jártam Szovátán és tudom, hogy elkel a segitség. 3. Örömömben, hogy van aki olvassa azt amit irok.:-) Biztos van még többedik ok is, de most más nem jut eszembe. Szóval ezt a lapot ajánlom: http://gportal.hu/portal/szovata/

péntek, március 02, 2007

Béke

Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Az Istennel fennatartott békénk és az embertársakkal ápolt békénk összefügg.
Az áldozatbemutatáshoz, csak békés lelkülettel léphetünk oda. Hogyha ez hiányzik, előbb ki kell békülnünk azokkal, akiknek kifogásuk van ellenünk. Csak igy valósulhat meg az annyira óhajtott lelki békénk.

csütörtök, március 01, 2007

Kérjetek

Eszt 4,17; Zs 137; Mt 7,7-12
Az Úr Jézus a kitartó, állhatatos imára buzdit. Arra hivatkozik, hogyha mi emberek, gyarló voltunk ellenére tudunk jót tenni, és meghallgatjuk a bennünket kérlelőket, mennyivel inkább hallgat meg minket az Atya, hogyha kitartóan kérjük. Természetesen ebben az állhatatos kérésben nem Isten, hanem mi változunk meg. Legyen türelmünk kivárni, hisz Istennek van türelme.