szombat, december 06, 2014

Isten Országának Jelei

Emberi természetünkből fakadóan érzékenyek vagyunk a bennünket körülvevő jelekre. Ami rendkívüli, ami eltér a szokványostól, az rögtön felhívja magár a figyelmet.
Jézus működését is külső jelek kísérték, amelyek Isten országának
látható jelei voltak. Arra, hogy melyek voltak az Úr Jézus által használt jelek, a mai
evangélium nagyszerű össze-foglalást nyújt nekünk.
- Jézus mindenki által csodált, nagy hatású tanítóként lépett fel: „hirdette Isten országának örömhírét.”
- Csodái – pl. a gyógyítások hatásos, és figyelemfelkeltő jelek voltak. A
 mai evangélium megjegyzi, hogy Jézus „meggyógyított minden betegséget
és minden bajt.” Azonban, nem a csoda volt a fő cél. Jézus csodái hitet
kértek, és hitet ébresztettek az emberekben.
- Isten országának legnagyobb jele Jézus irgalmas szeretete a bűnösök
iránt, a megfáradtakkal szemben: „megesett rajtuk a szíve.” Nyilvános
tevékenysége idején sokaknak visszaadta a lélek benső szabadságát.
Mindez a megváltásban lett teljessé. Jézus a keresztfán uralkodik
igazából.
- Jézus küzdelme a gonosszal szemben, szintén Isten országának külső
jele volt.
A tanítványoknak is „hatalmat adott, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket.”
Isten országának ma is meg vannak a külső jelei és ezek ugyanazok, mint
Jézus idejében.
A jelek közé soroljuk, az Egyház sokrétű tevékenységét, missziós
munkáját, az igehirdetést, tanítást, betegek-, szegények,
kiszolgáltatottak felkarolását. A világ sok országában folyik missziós
munka. Az egyház jelen van, azokon a vidékeke, ahol szegénységgel,
természeti katasztrófával küzdenek az emberek. Tanít, oktat, nevel, ahol
 erre van szűkség.
Ma is Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk
naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját
életünkben.
Ugyanúgy, mint Jézus idejében ma is hitre van szűkség. Mindezeket csak a
 hit segítségével értelmezhetjük Isten országának jeleiként. E nélkül az
 Egyház tevékenységében kizárólag csak az emberi oldalt fogjuk
észrevenni. Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai
Krisztus-követők.
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” Isten, ma bennünk és rajtunk
keresztül akar jelen lenni a világban. Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és legyünk mi is, azok között, akik különösen most az adventi szent időben Isten
Országát építik.

Nincsenek megjegyzések: