szombat, október 31, 2020

Szombat, évközi 30. hét

 Bennünk, emberekben nagy mozgató erő annak a vágya, hogy mások értékeljék munkánkat, a személyünket, hogy észrevegyenek bennünket.  Jézus idejében sem volt másként. Ennek nyújtott megnyilvánulási lehetőséget például egy vendégség, amiről a mai evangéliumi részlet is szól.

Az Úr Jézus részt vett egy vezető farizeus által rendezett lakomán.

A meghívottaknak … példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket.” Ugyanis pontos protokoll írta elő, hogy kinek hol a helye és azt senkinek nem volt szabad áthágnia.

Jézus tanítása szerint viszont helytelenül jár el az, aki kizárólag önmagában-, Istentől függetlenül keresi saját maga-, vagy mások értékét. „ Mert, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.’  Ez nem csak egyszeri alkalomra használható praktikus tanács, hanem életformára nevel. Jézus szándéka, hogy megfékezze, és visszájára fordítsa azt az ösztönt, amely ott él az ember szívében, hogy önmagát bármi áron érvényre juttassa. Ez a magatartás gyakran mérgezi meg a kapcsolatainkat a legszűkebb családi körben, a munkatársi viszonyban, a társadalmi élet különféle helyzeteiben. Általánosságban, ezekben a helyzetekben nem tartják kívánatos erénynek az alázatosságot, sőt szolgalelkűséget látnak benne.

Hol van itt a tévedés? Ott, hogy megfeledkezünk arról, hogy egyedül Istennek van joga és képessége arra, hogy helyesen és objektíven ítéljen meg bárkit. Ezért egyedül rá tartozik minden fajta végérvényes értékelés. Egyedül Isten tekinthető mindenki és mindenek gazdájának és vonatkozási pontnak. A betöltött évek számától függetlenül, csak az éretlen személy képzelheti azt magáról, hogy ő a világ közepe és minden körülötte forog. Vianney János, a szent életű lelkipásztor azt mondja, hogy „az alázat, az erények között azt a szerepet játszza, mint a lánc a fűzéren. Vegyétek el a láncot és minden szem szétgurul. Vessétek el az alázatot és minden erény eltűnik.” Igen, mert ha csak önmagamat látom, és kizárólag önös érdekeimet akarom érvényesíteni, ezzel elszakítom a kapcsolataim szálait és magamra maradok.

         

Nincsenek megjegyzések: