vasárnap, december 06, 2020

Advent II. vasárnapja

 

    

Az ó-szövetségi olvasmányában Izaiás próféta Isten szavának ad hangot:  ,, Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! '' Miért is volt szűkség vigasztalásra? Azért mert a választott nép rabszolgasorsban élt Babilonban. A próféta remény akar önteni az elcsüggedtekbe, hogy amint egykor volt hazatérés az egyiptomi fogságból, lesz visszatérés a Babilonból is – „Csak készítsétek elő az Úr útját.”  Ez az útkészítés teljes átalakulásról szól: „Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége..”    

Szent Márk evangéliumának bevezető sorai: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.”  Ez a kezdet a Teremtés könyvének első sorát idézi: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Szent Márk arról ír, hogyan alkotta újjá Isten a világot szent Fia, Jézus Krisztus megváltói tevékenységével. Ez az örömhír, vagyis az evangélium, görög szóval. A továbbiakban a bevezető Keresztelő szent Jánosról beszél, aki a Megváltó útjának előkészítője volt a választott nép körében. „A pusztában keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.” Életével, öltözékével és prédikációjával a Megváltóra mutatott rá. ,,Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Keresztelő János tevékenysége magyarázza, hogy miként is teljesedett be Izaiás jövendölése. A nagy útkészítésnek és az átalakulásnak a szívekben kell megtörténnie. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

 Isten útkészítő munkát szánt nekünk is. Ezt emeli ki szent Péter apostol levele is, amikor így biztat „az Úr nem késik”. Egyben a tennivalót is meghatározza: „türelemmel viseltetik.., mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.”

          Most, amikor még az advent kezdetén vagyunk nagyon időszerű megvizsgálni magunkban azt, hogy mi miként készítjük az Úr útját a lelkünkben és a ránk bízottak életében?

  Izaiás próféta elsősorban a földi rabságból való szabadulást, és hazatérést hirdette.

Keresztelő János már arról beszélhetett, hogy közel van Isten országa.

      Nekünk arról kell tanúskodnunk, hogy Isten Országa már itt van közöttünk. Nem csak várunk és reménykedünk benne, hanem elő kell segítenünk a befogadását, a megváltás megvalósulását.

         

Nincsenek megjegyzések: