Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor - Hirdetések

szombat, december 03, 2011

Jelek

Emberi természetünkből fakadóan érzékenyek vagyunk a bennünket körülvevő jelekre. Ami rendkívüli, ami eltér a szokványostól, az rögtön felhívja magár a figyelmet.
Jézus működését is külső jelek kisérték, amelyek Isten országának látható jelei voltak.
Arra, hogy melyek voltak az Úr Jézus által használt jelek, a mai evangélium nagyszerű össze-foglalást nyújt nekünk.
- Jézus mindenki által csodált, nagy hatású tanítóként lépett fel: „hirdette Isten országának örömhírét.”
- Csodái – pl. a gyógyítások hatásos, és figyelemfelkeltő jelek voltak. A mai evangélium megjegyzi, hogy Jézus „meggyógyított minden betegséget és minden bajt.” Azonban, nem a csoda volt a fő cél. Jézus csodái hitet kértek, és hitet ébresz-tettek az emberekben.
- Isten országának legnagyobb jele Jézus irgalmas szeretete a bűnösök iránt, a megfáradtakkal szemben: „megesett rajtuk a szíve.” Nyilvános tevékenysége idején sokaknak visszaadta a lélek benső szabadságát. Mindez a megváltásban lett teljessé. Jézus a keresztfán uralkodik igazából.
- Jézus küzdelme a gonosszal szemben, szintén Isten országának külső jele volt.
A tanítványoknak is „hatalmat adott, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket.”
Isten országának ma is meg vannak a külső jelei és ezek ugyanazok, mint Jézus idejében.

A jelek közé soroljuk, az Egyház sokrétű tevékenységét, missziós munkáját, az ige-hirdetést, tanítást, betegek-, szegények, kiszolgáltatottak felkarolását. A világ sok orszá-gában folyik missziós munka. Az egyház jelen van, azokon a vidékeke, ahol szegénységgel, természeti katasztrófával küzdenek az emberek. Tanít, oktat, nevel, ahol erre van szűkség.
Ma is Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját életünkben.
Ugyanúgy, mint Jézus idejében ma is hitre van szűkség. Mindezeket csak a hit segítségével értelmezhetjük Isten országának jeleiként. E nélkül az Egyház tevékenységében kizárólag csak az emberi oldalt fogjuk észrevenni.
Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai Krisztus-követők.
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” Isten, ma bennünk és rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban.
Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és legyünk mi is, azok között, akik különösen most az adventi szent időben Isten Országát építik.

Nincsenek megjegyzések: