Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor - Hirdetések

szombat, április 01, 2023

Április

 

1. szombat
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
2. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
(Paolai Szent Ferenc)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
3. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
4. kedd
(Szevillai Szent Izidor)
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
5. szerda
(Ferrer Szent Vince)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
6. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
7. péntek: NAGYPÉNTEK
(De la Salle Szent János)
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
8. szombat: NAGYSZOMBAT

9. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
10. hétfő
(Szent Ezekiel)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
11. kedd
(Szent Szaniszló)
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
12. szerda
(Szent I.Gyula)
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
13. csütörtök
(Szent I.Márton)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
14. péntek
(Szent Tibor)
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
15. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
16. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
17. hétfő
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
18. kedd
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
19. szerda
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
20. csütörtök
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
21. péntek
(Szent Anzelm)
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
22. szombat
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
23. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Adalbert)
ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
Jézust feltámasztotta Isten, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt
24. hétfő
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
István nagy csodákat és jeleket tett a nép között
25. kedd: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
(Szent Ervin)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. szerda
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
27. csütörtök
(Szent Zita)
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
28. péntek
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
29. szombat: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten

Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202304.html

Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/a.htm

 

Nincsenek megjegyzések: