Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor - Hirdetések

szombat, október 02, 2021

Október

 1. péntek: LISIEUX-I SZENT TERÉZ

(Szent Remig)
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
2. szombat: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
3. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16
A férfi ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté
 •          Szent Ferenc Tranzitusa
 • 4. hétfő: ASSISI SZENT FERENC
  Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
  Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
  5. kedd
  (Szent Fausztina/Elena Kowalska, Szent Attilánusz)
  Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
  Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
  6. szerda
  (Szent Brúnó)
  Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
  Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
  7. csütörtök: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
  Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
  Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
  8. péntek: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
  Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
  Anyja vagyok én a szép szeretetnek
  9. szombat
  (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Szent Henry Newman)
  Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
  Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
  10. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
  (Borgia Szent Ferenc )
  Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30
  A gazdagságot a bölcsességhez mérve semminek tartottam
  11. hétfő
  (Szent XXIII.János pápa)
  Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
  Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
  12. kedd
  (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
  Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
  Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
  13. szerda
  (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
  Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
  Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
  14. csütörtök
  (Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
  Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
  Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
  15. péntek: AVILAI SZENT TERÉZ
  (Szent Tekla)
  Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
  Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
  16. szombat
  (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
  Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
  Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
  17. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
  (Antiochiai Szent Ignác)
  Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45
  Életét bűnért való áldozatul adta, mégis sokáig él
  18. hétfő: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
  2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
  Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
  19. kedd
  (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
  Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
  Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
  20. szerda
  (Szent Vendel)
  Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
  A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
  21. csütörtök
  (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
  Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
  Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
  22. péntek
  (Szent II. János Pál pápa)
  Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
  Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
  23. szombat: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
  (Szent Szeverin)
  Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
  Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
  24. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
  (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
  Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52
  Sírva jön népem, van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza
  25. hétfő: Pannonhalmi SZENT MÓR
  Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
  A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
  26. kedd
  Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
  A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
  27. szerda
  Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
  Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál
  28. csütörtök: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
  Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
  Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
  29. péntek
  Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
  Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
  30. szombat
  Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
  Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
  31. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
  (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
  MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34
  Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

 • Igenaptár:https://igenaptar.osb.hu/202110.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm

 • Nincsenek megjegyzések: