vasárnap, március 08, 2020

Nagyböjt II. vasárnapja

18:00 Mária Rádióban Szentmise Csíksomlyóról
Itt hallgatható: http://www.mariaradio.ro/elo-adas


Isten ,,fönségéről'' sok helyen beszél a Szentírás: megmutatja Isten nagyságát és szentségét, ahogy ez megnyilvánul természetben, történelemben, emberi életben. De ezt csak a szív éles, tiszta szeme láthatja! Jézusban, inkább mint bárhol, Isten látható lett, mégis csak kevesen ismerték Őt fel. Nagyböjt II vasárnapjának evangéliumi része Jézus dicsőséges arcát tárja elénk. A táborhegyi színe változás Péter, Jakab és János, a három kiválasztott apostol intenzív, és bensőséges tapasztalatának a története. Ennek a célja, hogy nekünk is részünk legyen ebben a megosztott élményben.
          Már az  evangéliumi rész kezdő szavai kíváncsivá tesznek.„Hat nap múlva” – Hat nappal előtte az a kérdést tette fel Jézus az apostoloknak, hogy kinek tartják az emberek az Emberfiát. Ekkor beszélt arról, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. Szent Péter tiltakozott, hogy ez nem történhet meg. Ezek után választotta ki Jézus a három apostolt és felvitte őket egy magas hegyre, hogy megláthassák dicsőségét.
          „Színében elváltozott előttük.” Az evangélista ezt így részletezi: „Ragyogott az arca, mint a nap” A nap Isten szimbóluma. Ragyogása Isten romolhatatlanságát jelképezi. Ismerős, hogy a nap a mi népi szimbólumaink között is szerepel.„A ruhái …. fehérek lettek, mint a napsugár.”  A ruha általában utal a viselőjére, annak személyiségére. Különösen, hogyha hivatalos öltözetről van szó. Jézus ruhájának a makulátlan fehérsége is Isten világára utal. „Megjelent nekik Mózes és Illés” Az Ó-szövetség két tanúja, a maguk idejébe szintén hegyet másztak meg, azért, hogy lássák Istent, de az arcát nem láthatták. Mózes ezt kérte Istentől: "Mutasd meg nekem a te dicsőségedet". Az isteni válasz megengedte Mózesnek, hogy egy kijelölt helyről, hátulról láthassa meg Őt, az Isten dicsősége el fog vonulni "mellette". Ennek eredményeképpen Mózes arca annyira ragyogott, hogy Izrael fiai nem voltak képesek ránézni, és el kellett takarnia az arcát, amíg a visszatükröződő dicsőség el nem halványult, Illés pedig enyhe szellő susogásában tapasztalta meg Isten jelenlétét.
          „Péter … azt mondta Jézusnak: ,,Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.’’  Péter eddig Jézus emberi arcát láthatta, most betekintést nyert Isten világába. „Fényes felhő árnyékolta be őket,..” Péter azt szerette volna, hogy ez állandósuljon. Azonban még nem volt itt az ideje.
          „Egy hang szólt: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok’’ Az Atya megerősítette a tapasztalat valódiságát. Tanúskodott arról, hogy az apostolok Isten fiának valóságos arcát láthatták. Őt kell hallgatni, őt kell követni. A tapasztalat hatása megrémisztette őket és a földre borultak. Jézus bátorította őket. „odament, megérintette őket és azt mondta: ,,Keljetek föl, és ne féljetek!’’ .. „Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: ,,Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia a halottak közül föl nem támad.’’ Most még nem beszélhettek a húsvéti eseményekről, mert csak elővételezésben tapasztalták meg. Azonban később eljött az idő, amikor már egyenesen parancsba kapták, hogy hirdessék Jézus halálból való feltámadását, ami az óta minden korok keresztényének-, tehát nekünk is feladatunk.
          A nagyböjti szent idő lehetőséget, biztosít, hogy többet foglalkozzunk a keresztény életünkkel. Az apostolokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy tegyünk erőfeszítést annak érdekében, hogy jobban megértsük Isten velünk kapcsolatos szándékát. Ennek érdekében vállaljuk a nagyböjti gyakorlatokat, mint a keresztút, szentírásolvasás, önmegtagadások gyakorlása. Mindezek segítik, hogy a lelkiismeretünkben megszólalhasson Isten hangja, és megtegyük azt, amit Isten akarataként ismertünk fel. Ehhez kérjünk kegyelmi segítséget ebben a szentmisében is, hogy a szentté vált meghívottakhoz hasonlóan, a mi életünk is áldássá legyen mások számára.

Nincsenek megjegyzések: