péntek, december 08, 2017

Szeplőtelen FogantatásSzeplőtelen fogantatás ünnepén az Egyház az angyal szavával köszönti a boldogságos Szűzanyát: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”.” Az első keresztények az angyali üdvözlet üzenetéből hamar megértették, hogy Ádám áteredő bűne nem vonatkozik Máriára, a Megváltó édesanyjára. E titoknak liturgikus ünneplését 1476-ban a ferences pápa, IV. Sixtus vezette be a római Egyházba. Duns Scotus ferences pap nagyon sokat tett ennek a tanításnak a megalapozásához. 1854. december 8-án IX. Pius pápa, jelentette ki. hittételül Négy évre rá következtek a Szeplőtelen lourdesi megjelenései Szent Bernadettnek.  A Szeplőtelen Szüzet több ország is védőszentjéül választotta, nekünk ferenceseknek különösen is  kedvelt ünnepe.
A mai nap egy újabb adventi nap. Igyekezzünk megtanulni a Szűzanyától, hogy miként keressük Istent, és hogyan mondhatjuk ki az igent az Ő akaratára mindennapi körülményeink között.
 Ennek az üzenetnek és feladatnak a tartalmát Boromeo szent Károly nagyon szépen fogalmazta meg: „Jézus a világba ugyan testi valóságában egyszer jött el,  de hozzánk – ha mi meg nem akadályozzuk – minden órában és minden percben szívesen eljön, hogy szellemi módon lakjék a lelkünkben kegyelmének bőségével.” Az adventi szent időben, ebben a kegyelmi lakás készítésben legyen segítőnk és közbenjárónk a szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűzanya.

Nincsenek megjegyzések: