szombat, június 06, 2020

Ferences félóra 257

2 Celano 4. fejezete
Assisi szent Ferencről Egy koldus ruhájába öltözve hogyan evett együtt a koldusokkal a Szent Péter-templom csarnokában; gazdag alamizsnájáról.

péntek, június 05, 2020

Csiff Június

 Milyen példát mutatott az ostiai úr udvarában, és hogyan felelt a püspöknek 73 Szent Ferenc, mikor egyszer az akkor még alacsonyabb rangban levő boldog emlékű Gergely pápánál volt látogatóban, az étkezés idejének közeledtével koldulni ment, és utána a fekete kenyérdarabokat szépen kiteregette az asztalra.
2  Celano 43 fejezet

péntek, május 15, 2020

péntek, május 01, 2020

Csiff

2 Celano 41. fejezet
Az alamizsna dicsérete

Májusi liturgikus naptár

1. péntek
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
2. szombat: SZENT ATANÁZ
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
3. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK)
ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
4. hétfő
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,11-18
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
5. kedd
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
6. szerda
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
7. csütörtök
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
8. péntek
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
9. szombat
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
10. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Jób)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
11. hétfő
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
12. kedd
(Fatimai Szűz Mária, Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
13. szerda
(Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
14. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
15. péntek
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
16. szombat
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
17. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 8,5-8.14-17; Zs 65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában
18. hétfő
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
19. kedd
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
20. szerda
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
21. csütörtök
Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11   Zsolt 46 Ef 1,17-23     Mt 28,16-20

(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
22. péntek
(Szent Rita)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
23. szombat
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
24. vasárnap: Húsvét VII vasárnapja

        URUNK MENNYBEMENETELE
(SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE, Lerini Szent Vince)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
25. hétfő
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
26. kedd: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
27. szerda
(Canterbury-i Szent Ágoston)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
28. csütörtök
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
29. péntek
(Szent VI. Pál pápa)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
30. szombat
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
31. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
Liturgikus naptár: https://igenaptar.osb.hu/202005.html
Prédikációk: http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/a.htm

kedd, április 28, 2020

Szenet Antal Nagykilenced 3.Szent Antal a Húsvét második vasárnapjára irt, prédikációjában arról beszél, hogy „úgy ahogyan az apostolok zárt ajtók mögött tartózkodtak az utolsó vacsora termében nekünk is az öt érzékszerv ajtaját az istenszeretet és az istenfélelem zárával kell bezárnunk. Mindezt azért, hogy ne történjen meg velünk, amit szent Pál mond az Apostolok cselekedetében: „Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat..” Pál neve azt jelenti „alázatos”. Amikor az alázat eltűnik a szívből, ragadozó farkasok, vagyis a testi vágyak az öt érzékszerv ajtóin keresztül belépnek, és az igaz gondolatok nyáját felfalják.”

szombat, április 25, 2020

Ferences félóra 255


fr. Hugó, Csiszér Elek atyáról,
Penu Szilárd a szolgálat lelkületéről,
Kardos Magdi képzés a FVR-ben, húsvéti előkészületek a családban.

kedd, április 07, 2020

péntek, április 03, 2020

kedd, március 31, 2020

Liturgikus naptár Április


1. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
2. csütörtök
(Paolai Szent Ferenc)
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
3. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
4. szombat
(Szevillai Szent Izidor)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
5. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
(Ferrer Szent Vince)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
6. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
7. kedd
(De la Salle Szent János)
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
8. szerda
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
9. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
10. péntek: NAGYPÉNTEK
(Szent Ezekiel)
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
11. szombat: NAGYSZOMBAT
(Szent Szaniszló)

12. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
(Szent I.Gyula)
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
13. hétfő
(Szent I.Márton)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
14. kedd
(Szent Tibor)
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
15. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
16. csütörtök
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
17. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
18. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
19. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
20. hétfő
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
21. kedd
(Szent Anzelm)
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
22. szerda
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
23. csütörtök: SZENT ADALBERT
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
24. péntek
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
25. szombat: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
(Szent Ervin)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
Jézust feltámasztotta Isten, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt
27. hétfő
(Szent Zita)
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
28. kedd
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. csütörtök
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz

szombat, március 28, 2020

Celanoi Tamás Szent Ferencről.

Hogyha kérdése van, március 28-án, szombat du.16,30-17,30-között hívhat a csíksomlyói kolostor telefon számán, 0266-371-449 
Ide kattintva élőben követheti a bejelentkezésünket
E-mailben is lehet írni: lelkitamasz@csiksomlyo.ro


Celanoi Tamás III fejezet. A Ferences Világi Rend márciusi képzési anyaga

"Régit és újat..."


vasárnap, március 08, 2020

Nagyböjt II. vasárnapja

18:00 Mária Rádióban Szentmise Csíksomlyóról
Itt hallgatható: http://www.mariaradio.ro/elo-adas


Isten ,,fönségéről'' sok helyen beszél a Szentírás: megmutatja Isten nagyságát és szentségét, ahogy ez megnyilvánul természetben, történelemben, emberi életben. De ezt csak a szív éles, tiszta szeme láthatja! Jézusban, inkább mint bárhol, Isten látható lett, mégis csak kevesen ismerték Őt fel. Nagyböjt II vasárnapjának evangéliumi része Jézus dicsőséges arcát tárja elénk. A táborhegyi színe változás Péter, Jakab és János, a három kiválasztott apostol intenzív, és bensőséges tapasztalatának a története. Ennek a célja, hogy nekünk is részünk legyen ebben a megosztott élményben.
          Már az  evangéliumi rész kezdő szavai kíváncsivá tesznek.„Hat nap múlva” – Hat nappal előtte az a kérdést tette fel Jézus az apostoloknak, hogy kinek tartják az emberek az Emberfiát. Ekkor beszélt arról, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. Szent Péter tiltakozott, hogy ez nem történhet meg. Ezek után választotta ki Jézus a három apostolt és felvitte őket egy magas hegyre, hogy megláthassák dicsőségét.
          „Színében elváltozott előttük.” Az evangélista ezt így részletezi: „Ragyogott az arca, mint a nap” A nap Isten szimbóluma. Ragyogása Isten romolhatatlanságát jelképezi. Ismerős, hogy a nap a mi népi szimbólumaink között is szerepel.„A ruhái …. fehérek lettek, mint a napsugár.”  A ruha általában utal a viselőjére, annak személyiségére. Különösen, hogyha hivatalos öltözetről van szó. Jézus ruhájának a makulátlan fehérsége is Isten világára utal. „Megjelent nekik Mózes és Illés” Az Ó-szövetség két tanúja, a maguk idejébe szintén hegyet másztak meg, azért, hogy lássák Istent, de az arcát nem láthatták. Mózes ezt kérte Istentől: "Mutasd meg nekem a te dicsőségedet". Az isteni válasz megengedte Mózesnek, hogy egy kijelölt helyről, hátulról láthassa meg Őt, az Isten dicsősége el fog vonulni "mellette". Ennek eredményeképpen Mózes arca annyira ragyogott, hogy Izrael fiai nem voltak képesek ránézni, és el kellett takarnia az arcát, amíg a visszatükröződő dicsőség el nem halványult, Illés pedig enyhe szellő susogásában tapasztalta meg Isten jelenlétét.
          „Péter … azt mondta Jézusnak: ,,Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.’’  Péter eddig Jézus emberi arcát láthatta, most betekintést nyert Isten világába. „Fényes felhő árnyékolta be őket,..” Péter azt szerette volna, hogy ez állandósuljon. Azonban még nem volt itt az ideje.
          „Egy hang szólt: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok’’ Az Atya megerősítette a tapasztalat valódiságát. Tanúskodott arról, hogy az apostolok Isten fiának valóságos arcát láthatták. Őt kell hallgatni, őt kell követni. A tapasztalat hatása megrémisztette őket és a földre borultak. Jézus bátorította őket. „odament, megérintette őket és azt mondta: ,,Keljetek föl, és ne féljetek!’’ .. „Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: ,,Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia a halottak közül föl nem támad.’’ Most még nem beszélhettek a húsvéti eseményekről, mert csak elővételezésben tapasztalták meg. Azonban később eljött az idő, amikor már egyenesen parancsba kapták, hogy hirdessék Jézus halálból való feltámadását, ami az óta minden korok keresztényének-, tehát nekünk is feladatunk.
          A nagyböjti szent idő lehetőséget, biztosít, hogy többet foglalkozzunk a keresztény életünkkel. Az apostolokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy tegyünk erőfeszítést annak érdekében, hogy jobban megértsük Isten velünk kapcsolatos szándékát. Ennek érdekében vállaljuk a nagyböjti gyakorlatokat, mint a keresztút, szentírásolvasás, önmegtagadások gyakorlása. Mindezek segítik, hogy a lelkiismeretünkben megszólalhasson Isten hangja, és megtegyük azt, amit Isten akarataként ismertünk fel. Ehhez kérjünk kegyelmi segítséget ebben a szentmisében is, hogy a szentté vált meghívottakhoz hasonlóan, a mi életünk is áldássá legyen mások számára.

péntek, március 06, 2020

Csiff

2 Celano XXXIX. fejezet
Szent Ferenc hogyan feddte meg szavával és példájával a lágy és fényűző ruhákban páváskodókat

csütörtök, január 09, 2020

Csiff Január

2 Cel XXXVII. fejezet
Egy testvér megfeddése, amiért szükség ürügyén pénzt akart megtartani