kedd, december 05, 2017

Kisebbedés


Emberi természetünkből eredően önkéntelenül is a nagyobbra, a kiválóbbra törekszünk. Azok vívnak ki elismerést, akik látványosat alkottak. A kicsik és egyszerűek legtöbbször háttérbe szorulnak.
Mindezzel ellentétben a mai evangéliumban, amikor a hetvenkét tanítvány visszatér missziós útjáról Jézus  lelkében felujjong, és azért ad hálát a mennyei Atyának, hogy a kicsinyeknek és egyszerűeknek nyilatkoztatta ki magát.
 „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. „
Jézus hálaadó imájában nyilvánvalóvá lesz, hogy  az általánosan elfogadottal ellentétben, Isten szemében fordított a sorrend.  Nála  a kicsi és az egyszerű minden másnál előbbre való.
Ez egyben figyelmeztetés is számunkra, amely a lényeglátásunkban segít. Hogyha szeretnénk mélyebb Isten ismeretre jutni, hogyha vágyunk a lelki előrehaladásra, akkor ennek az útja az egyszerűn keresztül vezet.  Ebben a folyamatban ugyanis a szív bölcsességére, a lélek befogadó készségére van leginkább szűkség. Ahogyan keresztelő János mondta, amikor Jézussal találkozott, „neki növekednie kell, nekem kisebbednem.”
          Izaiás próféta az Ó-szövetségi olvasmány írója nem láthatta a Messisát, mégis lelki látással már arról ír, hogy az eljövendő Messiás kibékíti és elsimítja az ellentéteket, és „nem az szerint ítél majd, amit a szem lát, s nem az szerint ítélkezik, amit a fül hall.” Jézusban mindez beteljesedett. Ő nem a látszat szerint ítél, hanem belelát a lélek mélyére.
A szentek a Jézus által mutatott úton jártak és minket is erre biztatnak. Assisi szent Ferencnek legfőbb törekvése volt, hogy mindenki másnál kisebb legyen. Ezt hagyta ránk is örökségül. Lisieuxi szent Teréz szintén a kis dolgokon keresztű lett szentté, így kitüntetésként a nevében hordozza a kis jelzőt: Lisieuxi kis szent Teréz. Ma legyen lelkiismeret vizsgálatunk tárgya hogy meglássuk mi az, ami túlságosan nagyra nőtt bennünk, annyira  hogy akadályozza a jó érvényre jutását, ami már akkora bennünk, hogy nem látunk át rajta és csak akadály a lényeglátásunkban.
Kérjük az úr Jézus kegyelmét, hogy segítsen mindezt eltávolítani az életünkből, hogy megnyílhasson a szemünk annak a látására, ami Istenhez vezet.

Nincsenek megjegyzések: