csütörtök, december 17, 2015

Lelki családfaEmberi életünkben fontos tényező a származás, a családi-, és rokoni szálak.
A mai evangéliumi részlet Jézus családfáját közli. Szent Máté evangélista célja, hogy elénk tárja, hogyan gyökerezik bele az emberiségbe Isten Fia. Egészen Ábrahámig vezeti vissza a családfát, akit minden hívő ősatyjának tekintünk. Vagyis az Úr Jézussal, közös ősökkel rendelkezünk.
Vallásos életünkben a legfontosabb tényező, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Ugyanakkor mindenki fel tud rajzolni egy lelki családfát, amely azt tartalmazza, hogy kik segítettek a vallásos életutunkon. Ebbe beletartoznak a szüleink, keresztszüleink, hitoktatók, papok, lelki vezetők, lelki jó barátok. Most az irgalmasság évében, legyünk hálásak, hogy Isten lelki kapcsolatokkal is megajándékozott, hogy a kegyelem világában összetartozunk, sok jóakaratú emberrel.
Ferenc pápa: „ A rendkívüli Szentév célja, hogy a mindennapjainkban éljük meg az irgalmasságot, mely az Atyától szüntelenül árad felénk. A Jubileum során engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket és meg akarja osztani velünk az életét.”
A mai napon, az imádságos elmélkedés csendjében idézzük fel a lelki családfánkat. Adjunk hálát Istennek azokért, akik segítettek a vallásos életúton, és imádkozzunk értük. 
Ugyanakkor keressük annak a lehetőségét, hogy mi is a magunk helyén, tovább adjuk a lelki értékeket, és mi is segítsünk másokat a lelki fejlődésben.

Nincsenek megjegyzések: