szerda, december 16, 2015

Akinek el kell jönnieKeresztelő János az újszövetség küszöbén állt. Meghirdette a Messiás közelségét, de a börtönben raboskodva mintha kétségei támadtak volna. Elküldte tanítványait, hogy megkérdezzék Jézustól: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” Jézus Izaiás prófétától vett idézettel válaszolt. „Vakok látnak, süketek hallanak, a szegényeknek hirdetik Isten országát.” Keresztelő János megnyugodhatott, mert a reménye célba juttatta, beteljesedett a várakozása.
          Ezek után meg kell vizsgálnunk, hogy mi miben  remélünk?  Rá kell kérdeznünk, hogy Jézusnak milyen mondanivalója van számunkra.
1980-ban II János Pál pápát, Franciaországi látogatásakor egy újságíró megkérdezte: „van-e még mondanivalója Krisztusnak a ma embere számára.” A pápa válasza az volt, hogy: „Csak neki van.” Vagyis, csak Krisztusnak van igazi és tartalmas mondanivalója az ember számára, beleértve a mi korunkat is.
          Ferenc pápa irja: „Az Egyháznak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmasságát, az evangélium dobogó szívét, melynek általa kell eljutnia minden ember szívéhez és elméjéhez. Krisztus Jegyese magáévá teszi Isten Fiának magatartását, aki válogatás nélkül közeledik mindenkihez.
Az Úr Jézus, keresésünkben, kérdéseink közepette válasz az élet különféle helyzeteiben:  - az élet megpróbáltatásaiban.
         - törekvéseinkben, amikor azon igyekszünk, hogy jobbá legyünk
         - akkor, amikor a reménytelenség kísért, vagy azt tapasztaljuk, hogy mások nem értenek meg
Ő legyen a legfőbb vigasztalónk és támaszunk, hisz egyedül csak Jézus Krisztus a Megváltó, benne remélünk.


Nincsenek megjegyzések: