szombat, december 19, 2015

Irgalom és örömKeresztelő szent János születésének hírüladásának körülményeiről hallottunk.
Az Úr angyala így biztatta Zakariást:
„Ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed; feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömed és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésén.”
Valóban teljesedett ez az isteni ígéret és Keresztelő János öröm volt azok számára, akik Isten útján jártak. Ez elővételezte azt az örömet, amelyet Jézus születése hozott a világba.
Ferenc pápa:
„Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derûs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végsô és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvetô törvény, amelyminden ember szívében ott lakik, aki ôszintén tekint a testvérre akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bûneink, korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket.”
Örvendünk a lehetőségnek, hogy Isten kegyelme meg ajándékozott az idei adventtel, amelyből már három hét telt el.
Örvendünk annak, hogy Isten megőriz kegyelmében.
Örvendünk annak, hogy Isten Irgalmas hozzánk -, és felkészülhetünk annak a megünneplésére, hogy az Úr Jézus megszületett a világnak és élővé akar lenni bennünk és közöttünk.
Örömmel adjunk hálát azért, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk.Nincsenek megjegyzések: