szombat, március 25, 2017

Gyümölcsoltó BoldogasszonyJelek sokasága kíséri az életünket. Ezek a jelek, mindig egy mögöttes tartalomhoz vezetnek el bennünket. Tehát nem maga a jel a lényeg, hanem az, ami mögötte van.
Izaiás próféta arra biztatja Ácház királyt az első olvasmányban, hogy kérjen jelet Istentől. Vagyis bizonyosodjon meg arról, hogy Isten az ő oldalán áll és támogatja. Azonban Ácház túlságosan önzőnek bizonyult és nem akar jelet Istentől. Ezért egy ál kifogás mögé rejtőzött: „Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat” Akár helyes is lehetne ez a hozzáállás, azonban jelen esetben nem az, mert most hitetlenség, beképzeltség van mögötte. Ezért tart ki a próféta az eredeti szándéka mellett és mégis elmondja az Úr üzenetét: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”  Olyan jelről beszél a próféta, amely nem kizárólag az akkori történelmi helyzetre vonatkozott, hanem távolba mutató, és Messiási jövendölés. Ennek a messiási jövendölésnek a teljesedését ünnepeljük a mai napon: „íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”  Az ismerős evangéliumi rész részletesen leírja, a mai ünnep tartalmát. Az angyal így szólt Máriához: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni.”  ….. „Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti”  A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést jelentett, egy készenlétet arra, hogy Isten akarata minél előbb megvalósuljon.
Mária készségesen igent mondott Isten felkérésére. Elfogadta, hogy Isten fiának az édesanyja legyen. Benne teljesült a jövendölés, és ő maga is jellé lett. Ő volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta szívvel ajándékozta oda magát Isten elgondolásának. Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött, ahogy a Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: „Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsid 10,7)”….. „Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével. 
A beteljesült jövendölés nem veszítette el jel szerepét, ma is jel, a mai ünnep is feleleveníti ennek tartalmát. Nekünk is szűkségünk van arra, hogy a jel mögé lássunk és megerősödjünk abban a hitünkben és meggyőződésünkben, hogy „velünk az Isten.”  Ezért a nagyböjti szentidő szép és tartalmas színfoltja Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Arra hív, hogy mi magunk is váljunk jellé. Legyünk Isten szeretetének látható jelei mások számára. Az életünkből, cselekedeteinkből olvassák ki mások azt, hogy mi hiszünk, és bízunk Istenben. Itt a Csíksomlyói kegytemplomban, ezen a mai ünnepen, Máriával együtt fogalmazzuk meg és mondjuk ki a magunk készségét: „ Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.”

Nincsenek megjegyzések: