hétfő, április 09, 2018

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Az idén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe átkerült a húsvét nyolcada utáni első napra. Irgalmasság vasárnapjával lezárult húsvét nyolcadának sajátos ideje, aminek szintén megvan a saját jellege és ennek tiszteletben tartása mellett került át az ünnep a mai hétfői napra. Az ünnep tartalma hogy a Boldogságos Szűz Mária Jézus édesanyjává lett. Ezért Mária ünnepként tartjuk számon, de valójában elsősorban az Úr Jézusról-, a Megváltó születésének hírüladásáról szól a mai ünnep. Mivel ebben az évben március 25.-e Virágvasárnapra esett, az Úr Jézusnak a Jeruzsálemi bevonulására való emlékezés előnyt kapott, hisz ez egyben a nagyhét nyitánya is volt. Nem is beszélve arról a tényről, hogy tartalmilag Gyümölcsoltó Boldogasszony inkább karácsony jellegéhez tartozik, mert ez Jézus fogantatásának pillanata. Március 25-től számolva pontosan kilenc hónap van karácsony napjáig. Mégis megünnepeljük most a húsvéti időben. Igazából Karácsony és Húsvét nem választható el egymástól. Jézus fogantatása pillanatától, születésén keresztül egészen a feltámadásig minden egyes eseménye megváltói tett. Ezért joggal megünnepelhető a mai ünnep a húsvéti időben, sőt ez által sajátos jelleget is kap. Mária a megváltás Isteni szent művében kiváltságos helyet kapott. Mivel gyermek az Isten Fia „ ezért áldottabb minden asszonynál ”. Isten volt a kezdeményező, Mária pedig megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektől való foganásra. Az Ő erénye a hit és az engedelmesség, az hogy nyitott volt a kegyelemre és befogadta azt. Erre a bűntelen-, kegyelmi állapota tette képessé, hogy életének döntését meghozza és kimondhassa: „ íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. ” A Boldogságos Szűzanya az Isteni szerető irgalmasságának legszebb példája.
Most a húsvéti időben nekünk is fogékonyabbnak kell lennünk az Isteni dolgokra, a vallásos életre. Számunkra felkínált kegyelmi lehetőség-, az megváltás megnyilvánulása mindaz, amiben részesültünk a húsvéti ünnepek alkalmával. Részt vehettünk a szent három nap szertartásain, a szentmiséken. Elvégezhettük a húsvéti szentgyónást, szentáldozáshoz járultunk. Mindezek abban segítenek, hogy nyitottabbak legyünk az isteni kegyelemre, mert mindez hitünk támasza és erősítője. Ugyanakkor pünkösdig folytatódik a húsvéti idő, amely további kegyelmi ajándékokat kínál számunkra. Mária legyen közbenjárónk, hogy az ő példájára használjuk ki, és ne szalasszuk el a kegyelmi időket, a kegyelmi lehetőségeket és válaszolni tudjunk az isteni ösztönzésekre, kimondva a Szűzanyával együtt: legyen nékem a te igéd szerint.

Nincsenek megjegyzések: