szerda, december 08, 2010

Szeplőtelen Fogantatás


Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Az ősz folyamán Isten kegyelméből a Szentföldön jártam, és a zarándoklatunk első napjait Názáretben töltöttük. Így alkalmam nyílt látni a mai Názáret zajló hétköznapjait és meglátogathattam az angyali üdvözlet templomát. Itt hangzottak el, a mai ünnep tartalmát kifejező evangéliumi szavak: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.”
A mai valóság, segít megértenünk a múltban történteket.
Kívülről ítélve, felületes megállapítással azt mondhatnánk, hogy Názáret olyan, mint bármelyik más város. Az angyali üdvözlet templomába megfordulnak imádkozó emberek, akik áhítattal megkeresik a nemzetük állította Mária képet, de vannak csupán látogató turisták, akik a hely érdekessége miatt mennek oda. Azonban ki lát bele az emberekbe, hogy kibe mi lakozik? Ma is csak a hitünk segítségével érthetjük meg, azt amit az angyal Máriával kapcsolatban kimondott, hogy „kegyelemmel teljes.”
Az első keresztények az angyali üdvözlet üzenetéből hamar megértették, hogy Ádám áteredő bűne Máriára, a Megváltó édesanyjára nem vonatkozik.
Ezért kerül felolvasásra a mai napon az első olvasmányban az első emberpár bűnbeesésének a drámája. Az ember elkövette az első bűnt, és szomorúan kellett tapasztalnia, hogy mennyire megváltozott az Istennel való kapcsolata, valamint az egymáshoz való viszonyuk. Ádám és Éva ujjal mutogatott egymásra, és Istenre, elhárítva a felelősséget. Ez pedig az emberiség szomorú örökségévé lett az áteredő bűnben. Azonban Isten az ő szeretetében nem hagyta magára az embert, megígérte a visszatérést, az életet, a boldogságot. Azt ígérte, hogy a ,,kígyót'', a titkos, emberfölötti gonosz ellenséget az asszony ivadéka majd legyőzi. Jön valaki, és fejére tapos a kígyónak.                                          
Mária Isten ,,legsikerültebb'', legtökéletesebb teremtménye, aki bűn nélküli, az új Éva. Mária fogantatásának első pillanatától szeplőtelenül tiszta. Ezért a mai ünnepe elnevezése: Szeplőtelen Fogantatás. Rá nem vonatkozott az áteredő bűn. Mária természetes úton született a szüleitől, (az ő szeplőtelen fogantatását nem szabad összekeverni Jézus fogantatásával), azonban ő is minden kegyelmet Jézus kereszthalálának érdeméből kapta, mintegy elővételezve.
            E titoknak liturgikus ünneplése a 9. században Konstantinápolyból jutott át Dél-Olaszországba. Nyugati elterjedése Canterbury Szent Anzelm egyháztanító (+1109) érdeme, aki angliai egyházmegyéjében elrendelte az ünnepet. 1476-ban a ferences pápa, IV. Sixtus bevezette a római Egyházba. Duns Scotus ferences pap nagyon sokat tett ennek a tanításnak a megalapozásához. 1854. december 8-án IX. Pius pápa, hittételül jelentette ki. Négy évre rá következtek a Szeplőtelen lourdes-i megjelenései Szent Bernadett pásztorlánynak.  A Szeplôtelen Szüzet több ország is védőszentjéül választotta, a ferencesek különösen kedvelt ünnepe.
            A Boldogságos Szűz iránti áhítat, a Boldogságos Szűz valódi tisztelete abban áll, hogy mindenekelőtt példaképként tekintünk rá, úgy, hogy életünket az ő élete szerint alakítsuk. A mai nap,  lehet egyszerű, megszokott hétköznap. De az Egyház szándékához kapcsolódva lehet ünnep, amikor Máriára tekintve megköszönjük Istennek a kapott kegyelmeket, lelki ajándékokat és ugyancsak Mária közbenjárására további kegyelmekért imádkozhatunk.
A mai nappal egy újabb adventi nap telik el. Ne engedjük, hogy Isten felkínált lelki adományai nyomtalanul tűnjenek el az életünkből, hanem ezekre építve lépésről-lépésre tanuljuk meg Máriától, hogy miként keressük Istent, és hogyan mondhatjuk ki az igent Isten akaratára mindennapi körülményeink között, ahogyan Ő ezt megtette. Ebben legyen segítőnk és anyai közbenjárónk Mária.

Nincsenek megjegyzések: