csütörtök, november 28, 2013

Érdekek és a szent ügy

A csíksomlyói kegyhely azok közé a búcsújáró helyek közé tartozik, amelynek van szent hegye. Ez számunkra Somlyó hegye: ősi, kultikus, szent hely mind a helyiek (egy része), mind a csíksomlyói kegyhelyre zarándoklók számára. Ezért amikor a kegyhely körzetében változtatásokat akarunk véghezvinni, azt a kérdést kellene szem előtt tartanunk, hogy mit szeretnénk megvalósítani: megőrizni a kegyhely méltóságát vagy a kegyhely környezetét turistaparadicsommá alakítani. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ha már megvannak a hosszú távú tervek, akkor lehet a területrendezéssel kapcsolatos döntéseket hozni.
Emlékeztetni szeretnénk a sípálya létrehozásában érintetteket arra, ami a Hargita Népe napilap 2004. április 23-ai számában megjelent (XVI. évfolyam 93. szám): „ A két Somlyó-hegy közti rész nem kirándulóhely, hanem az egész magyarság szentélye, ahol lelki felépülést keresnek az emberek.” A csíksomlyói plébánián 2004. április 22-én zajlott tanácskozáson jelen voltak a terület birtokosai, a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia, valamint a közbirtokosság vezetői, továbbá a csíksomlyói ferences zárda elöljárói és a csíkszeredai polgármesteri hivatal képviselői. Megállapodásuk, mely szerint meg kell őrizni a két Somlyó-hegy közötti nyereg kegyhely jellegét, a Kissomlyó hegyére mint szent hegyre is vonatkozott.
Most, közel egy évtized után azonban újabb tárgyalásra nem került sor: feltételezhetően a tulajdonos jóváhagyásával a bérlő úgy változtatta meg a Kissomlyó-hegy látványát, hogy bennünket, ferenceseket senki nem keresett meg, s bár a szóban forgó terület nem képezi tulajdonunkat, csupán a szomszédságunkban van (és valószínűnek tartjuk, éppen ezért gondolják úgy, hogy nem is vagyunk illetékesek a kérdésben), senki nem kérdezett meg, mi a véleményünk a Kissomlyó rendezési tervével kapcsolatban.
Az említett körülmények ellenére világossá szeretnénk tenni, hogy a csíksomlyói ferencesek nem sportellenesek. Tudjuk, hogy a ma emberének mindennél nagyobb szüksége van a mozgásra, és azt is, hogy erre teret kell biztosítani, de – a kialakult és részben megváltoztathatatlan helyzet tudatában is – úgy véljük, hangsúlyoznunk kell, hogy kinek-kinek lehetőségeihez mérten meg kellene őriznie a Teremtőtől ajándékba kapott világ szépségét, és azoknak, akik környezeti változtatásokat eszközölnek, tudatosítaniuk kellene, hogy nem a természet urai, hanem gondnokai, sáfárai vagyunk, és mindent meg kellene tenniük azért, hogy a készülőben lévő sípálya beleilleszkedjen a környezetbe azért, hogy a hely méltó hely maradjon a búcsúra érkező zarándokok fogadására, és megfelelő legyen a téli sportot művelők számára is. Jelenleg ugyanis úgy néz ki a Kissomlyó hegye, mint amikor valakinek, aki a hagyományos frizurát szereti, akarata ellenére modernet vágnak.
Bízunk abban, hogy a szent hegynek mint az egész magyarság zarándokhelyének ügye most és a jövőben nyitottá teszi a különböző álláspontokat képviselő feleket a tárgyalásra, és meglesz bennük a szándék, hogy terveik elgondolásában és kivitelezésében a helyi, egy szűkebb közösség érdekeit alárendeljék a szélesebb, a vallásos tömegeket érintő ügynek.
A csíksomlyói ferencesek

Nincsenek megjegyzések: